Onírics

Durant un viatge, el carruatge del Marquès de Belleville va perdre un dels seus baguls. A l’intentar recuperar-lo, el camarlenc el va trobar buit. Certs animals del bosc havien descobert els vestits que hi havia dins, i de la forma més inaudita, els seus cossos havien canviat i s’havien adaptat màgicament al delicat vestuari, canviant les seves postures corporals i també les maneres… tot i que encara conserven alguns trets del seu carácter animal…