Mims Clàssics 

 

Dos mims clàssics Chispa i Chispazo recreen la vida quotidiana per transformar-la en un moment còmic.